Het verblijf

Wij gaan er vanuit dat u ons appartement netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het appartement.
Wij verzoeken u spaarzaam om te gaan met water en elektriciteit.

Het stroomverbruik van de airco’s wordt achteraf verrekend met de borg;
De kosten bedragen € 0,39 per kWh.
Bij afwezigheid dienen alle stroomverbruikers uitgeschakeld te zijn.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan.

U dient het appartement gedurende uw verblijf bij afwezigheid steeds zorgvuldig af te sluiten.

Schade en gebreken
U wordt aangeraden bij aankomst het appartement en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen.
Mocht u schade of gebreken constateert moet u deze direct melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening of houden wij dit van de borg in.

Wij wensen u een zeer prettig verblijf op Aruba en in ons appartement.